dinsdag 3 februari 2009

Notities (5)

Haar geschiedenis reclaimed

De Godin is aan het terugkomen, de bulk boeken over Haar zijn niet aan te slepen, jonge vrouwen doen in hun studie onderzoek naar de godinnenreligie, Godinnentempels verschijnen opnieuw, verspreid over de wereld, er zijn weer priesteressen, opgeleid in haar kennis en vaardigheden, vrouwen met beide benen in de 21ste eeuw, maar met een verlangen, een roeping soms, om oude wonden te helen en om de maatschappij te transformeren – zodat er meer (weer) ruimte komt om in vrede en voorspoed te leven, je kinderen groot te brengen, ons te ontwikkelen door kunst en cultuur; waar regeringen niet worden geleid door mannen die beslissingen nemen op basis van macht en hun ego, maar door wijze vrouwen en mannen, waarbij de mannen naar de vrouwen luisteren, en er wordt beslist op vrede en geluk.

In mijn beleving zal de Godin daarin een grote plaats innemen. De Godin zoals zij voor mij verschijnt, de Godin die zegt: “Er is maar één Wet – en dat is Liefde. Liefde is de Wet”.

Ik heb geschiedenis gestudeerd en het was in mijn tijd dat de hele vrouwenbeweging opkwam en dus ook de vrouwengeschiedenis. Ik was al actief in een alternatieve beweging op de faculteit die aandacht schonk aan het feit dat de geschiedenis die in onze boeken staat – te beginnen bij de basisschool – de geschiedenis is van een kleine groep, namelijk de mensen met macht. Namelijk mannen. De geschiedenis staat dus bol van wapenfeiten, door mannen natuurlijk, en je leert vooral veel jaartallen. Neem maar een willekeurig onderwerp: vrouwen zijn schrikbarend afwezig.

De paar vrouwen die wél een plaatsje hebben gekregen, zijn enge koninginnen waar een stukje los aan was, een rare faraomevrouw (Hatsjepsoet), femmes fatales (Cleopatra, Mata Hari), gedreven door waanzin (Jeanne d’Arc) of een regelrecht gevaar voor de samenleving (heksen). Goede, gehoorzame vrouwen leefden hun brave leven als nonnen in een gesloten klooster O ja, er waren ook martelaressen. Sommigen leggen dat uit als emancipatie.

Begrijp me goed, dit is géén tirade tegen mannen. Ik roep mannen graag op zich te wijden aan de Godin, ik ben op zoek naar Ridders voor de Godin, en dan bedoel ik opnieuw niet mannen die met een zwaard of plastischer, in deze tijd, met een buidel granaten een slagveld maken, maar mannen die het liefdevolle, ‘zachte’ deel in zich hebben herkend en erkend, begrijpen dat dit de Godin in henzelf is, en bewust zich willen inzetten voor Haar, en voor een maatschappij die is gebaseerd op Haar Liefde. Laten we deze mannen eren!! Ze zijn een vreugde voor ons, prachtige maatjes (en/of geliefden) en we hebben ze hard nodig!

Het gaat hier om een maatschappij, op globaal niveau nu, die wordt beheerst door patriarchale waarden: hiërarchie, vaak absoluut gezag (de Rooms-katholieke kerk!), competitie, winnen, beter, groter, sterker, dikker (te beginnen bij hun penis). Onze kijk op onszelf, op de wereld, op de geschiedenis is zó vervlochten met deze waarden (door opvoeding, doordat we deze waarden en normen in onszelf hebben opgenomen – internalisatie) dat we onszelf vaak niet eens bewust zijn dat er een essentiële basis aan ons leven, aan de manier waarop de wereld in elkaar zit, ontbreekt.

Mannen zijn hier net zo slachtoffer van als vrouwen, op een andere manier, maar we kennen allemaal vast wel in onze directe omgeving een manmens die met zijn tong op zijn hielen loopt om de ratrace, of dat nou om een baan gaat, of hoe hij zich moet voelen, hoe hij zijn mannelijkheid keer op keer moet bewijzen (voetbal, moppen, bier), hoe hij zich niet mag uiten, niet mag huilen, tot hij niet meer wat dát hij iets als gevoelens heeft, om die ratrace dus vol te houden.

Deze mannen mogen wij koesteren in onze liefdevolle armen maar vooraleerst koesteren wij onszelf in de armen van de Moeder voor onze eigen heling.

Terug naar ‘De Geschiedenis’.
Een geschiedenis die gaat over de helft van de bevolking op Moeder Aarde… als je je dat realiseert, denk je toch dat er iets niet in orde is. Wel, het klopt natuurlijk van geen meter.
Dus laten we alert zijn op het feit dat history meestal HIS story is, zijn verhaal, het relaas van mannen over mannen; laten we ons bewust worden van herstory, laten we herstory schrijven, zoals prachtige vrouwen dat nu doen en hebben gedaan – Marya Gimbutas en Annine van der Meer komen op dit moment meteen bij me boven, maar er zijn natuurlijk veel veel meer vrouwen die de roep van de Godin hebben gehoord.

Lees vooral! Een en ander wordt tien keer correcter en beter uitgelegd en toegelicht dan ik hier nu boven uit de losse pols doe.

Een prachtig boek dat ik vond toen Angelique haar spulletjes aan het verkopen was, is The path of the priestess, van Sharron Rose. Ik had gelukkig twee weken kerstvakantie dus kon ik het in één keer uitlezen (één van mijn grootste hobbies, naast veel slapen). Als mijn armen willen en ik heb a spare moment of time zal ik daar nog een keer aandacht aan besteden.

Goddess Blessings

Lida van de Water

Geen opmerkingen:

Een reactie posten