dinsdag 3 februari 2009

Notities (4)

Meditatie of overweging : )


Isis spreekt

Ik heb de aarde van de hemel gescheiden
Ik heb de sterren hun baan gewezen
Ik heb de baan van de zon en de maan samengesteld
Ik ben de Koningin van de rivieren en winden
Ik ben de Meesteres van de donder
Ik breng de zee in beroering en kalmeer haar
Ik bracht de eilanden vanuit de diepten aan het licht
Ik ben de Meesteres van de regenbuien
Ik overwin het noodlot *

Shakti spreekt

Ik ga de hemel en aarde binnen
Ik baar de vader en ik ben zijn hoofd
Ik ontspring aan de wateren van de oceaan
Vandaar uit doortrek ik het universum
Ik breng de lucht met mijn lichaam in beweging
Ik blaas als de wind en schep zo de werelden
Mijn grootsheid strekt zich uit verder dan hemel en aarde *

Sophia spreekt

Ik ben Protennoia
De Eerste Gedachte die in het Licht verblijft
De onbegrensbare en onmetelijke Stem
Luister naar mij
De Taal van de Moeder van jullie genade *

De Godin spreekt

Ik sta boven het onderscheid man – vrouw
Ik breng moed
Ik breng nieuwe energie
Ik schep nieuwe mogelijkheden
Ik sta op de top van de berg, op de boeg van het schip
Ik schep avontuur in het leven
Ik sta voor de reis van het leven
Ik ben de planetaire zwerver

**

* citaten allen uit A. van der Meer, van Sophia tot Maria (pag. 53, 56 en 95)
** bron bij mij niet meer bekend

Geen opmerkingen:

Een reactie posten