vrijdag 1 januari 2016

WELKOM

Ga je mee in een liefdevol en avontuurlijk 2016 ?

Ik ben Lida van de Water, priesteres, bezinningswerker; trainer, docent.
Mijn interesse gaat uit naar vrouwelijke spiritualiteit en hoe dit kan helpen een samenleving in harmonie, in balans te creëren. 

Ik ben priesteres van de Godin in de Keltisch/Germaanse traditie, getraind vanuit de Avalontraditie. Samen met een groep priesteressen heb ik jarenlang ceremonies gehouden in de Godinnentempel in Hillegom. 
Ook gaven we cursussen, workshops en trainingen. Priesteressen hebben hier hun opleiding (Inwijdingsweg) gekregen. 
Meer daarover kun je in de vorige berichten lezen. 

Achter het blad 'Notities' vind je achtergrondartikelen van mijn hand.


Vanaf januari 2016 verwijs ik je voor activiteiten graag naar de site van AVENAHAR EDUCATIE. Daar staat in het vervolg de informatie over Academie Pansophia. Ik ben bestuurslid van Academie Pansophia sinds 2013.
Ook mijn eigen activiteiten, zoals de workshop Maria - Universele Vrouwe  kun je in het vervolg vinden op AVENAHAR EDUCATIE. 

Ik hoop jullie te zien bij bijeenkomsten, studiedagen, congressen en zo meer van Academie Pansophia, bij mijn workshop Maria - Universele Vrouwe en alle andere mooie activiteiten die we dit jaar gaan starten :).Herstory, onze verborgen geschiedenis zichtbaar gemaakt

van Venus tot Madonna, een verborgen geschiedenis, door Annine van der Meer (2015) - (geheel vernieuwde derde druk, nu mét het zeer uitgebreide notenapparaat en register)


Dit boek is een speurtocht naar een verloren moederland, een vervlogen tijd waarin moeders en vrouwen nog respect genieten en in harmonie leven. Een land waar God de moeder alom gekend wordt en nog niet zoek geraakt is zoals in de latere vaderculturen. Archeologie, kunst, mythen en hymnen worden onderzocht om dit verloren moederland opnieuw in kaart brengen. Men spreekt er de taal van beelden en symbolen. In het boek wordt de code van deze vergeten en verloren beeldtaal ontcijferd.

Na de moederculturen breekt de tijd waarin vaderculturen de overhand krijgen. Het boek brengt die omslag en de oorzaken ervan in kaart. Het beschrijft de overgang van moeder- naar vaderland. De symbolen die de mensen ooit met de moedermelk indronken, worden in een taal der vaders omgezet. Van Moeder wordt God een vader. Zelf raakt de Moeder verborgen. In tal van vaderculturen mag zij niet meer zijn. En mét haar worden haar hemelse én aardse dochters geestelijk én fysiek gekrenkt, veracht, verkracht, verminkt en vermoord. In het vaderland is de wereld is hard geworden en veruiterlijkt.Toch leven de symbolen van de verborgen Moeder hier verhuld en versluierd voort. In dit boek leer je ze weer kennen. De verborgen Moeder is niet dood., zij leeft! Lees hoe zij als het ware opnieuw geboren wordt in deze tijd.


Het herkennen van de symbolen van de verborgen Moeder en haar dochters maken het in de vadercultuur verharde hart weer zacht. Doen je de harde en veruiterlijkte cultuur- en religie van de vaders relativeren en in historisch en symbolisch perspectief plaatsen. En laten je eindelijk in jezelf thuis komen. Thuis bij je eigen Vader én Moeder in jouw eigen diepste en goddelijke Zelf.


NBD Biblion (recensent J. Hodenius) schrijft over dit boek van Annine van der Meer
“een rehalbilitatie en herschrijving van de door mannen in de loop van de historie onderdrukte, bij tijden prominente rol van het goddelijke vrouwelijke.

De auteur (godsdiensthistorica en theologe) onderneemt hier een even persoonlijk gedreven, wetenchappelijk verantwoorde als inspirerende speurtocht naar de continuïtiet van de beeldentaal van de verborgen goddelijke (oer)moeder via symbolisch-rituele reconstructie in archeologie, kunst , mythen en hymnen.


Ze beschrijft de bloeitijde van ‘God de moeder’ (Afrika, India, Turkije, het oude Europa) en haar retour en ondergang (Egypte, Mesopotamië, Griekenland en Israël). Handig zijn de vele zwart-witillustraties en een lijst met verschillen tussen ‘moeder’- en ‘vader’- landen. Met nieuwe inzichten, als ook met bijlagen en noten, literatuurlijst en het register, die men eerder op een aparte site moest opzoeken.


Haar aansprekende schrijftstijl en wezenlijke bijdrage aan de huidige renaissance van het thema maken het boek niet alleen geschikt voor vrouwenstudies, maar ook voor een brede groep vrouwelijke lezers “.


En mannelijke lezers natuurlijk, want dit thema is niet alleen bedoeld en geschikt voor vrouwelijke lezers!

Van Venus tot Madonna, Pan Sophia Press (2015), 495 pagina’s. 29,95 euro. De boeken van Annine van der Meer zijn te bestellen via http://pansophia-press.nl/

Dr. Annine van der Meer is historicus, theoloog en symbooldeskundige. Al tijdens haar studie bij Prof. dr. Gilles Quispel raakt zij gefascineerd door het goddelijk vrouwelijke zoals dat in het Joden- en Christendom naar voren komt in Sophia of Wijsheid, Maria en de Zwarte Madonna. Na haar promotie gaat zij terug in de tijd. Zij reist en speurt om het spoor van de universele verborgen moeder in beelden en symbolen terug te vinden. Zij schrijft een aantal toonaangevende boeken over de verborgen geschiedenis van het vrouwelijke en de vrouwen.
In 2008 richt zij Academie PanSophia op, school van Wijsheid in de 21e eeuw.
In juli 2010 worden in het Manifest Female Energy 33 wereldvrouwen onderscheiden waaronder Isabelle Allende, Karin Armstrong en Marianne Williamson. Onder de zes Nederlandse gedecoreerden bevindt zich naast Irene van Lippe Biesterfeld en Neelie Kroes ook Annine van der Meer. Volgens het Manifest zijn de 33 wereldvrouwen door de vrouwelijke energie geïnspireerd. Zij leveren een bijdrage aan veranderingsprocessen in de wereld; een nieuwe wereld waarin vrouwelijke en mannelijke energieën elkaar wederzijds inspireren en samen naar een nieuwe krachtige en creatieve spirituele wereldorde toe groeien. Geen opmerkingen:

Een reactie posten