zaterdag 8 mei 2010

de Nornen, Janneke van Wieren, priesteres van de GodinIn 2003 werd De Nederlandse Godinnentempel opgericht. Met deze tempel, huis van de Godin, willen we mensen een plek bieden om met elkaar de vrouwelijke spiritualiteit te beleven en te doen herleven. Dit doen we door onder andere jaarfeestceremonies, maanvieringen, wekelijkse bezinningsavonden, workshops, trainingen en de jaarlijkse Godinnen Conferentie. Daarnaast verzorgen wij een meerjaarse inwijdingsweg tot Priesteres/Priester van de Godin.

De Godin nam, duizenden jaren vóór de monotheïstische wereldgodsdiensten, een centrale plaats in de samenleving in. De mensen leefden in harmonie met de natuur en waren in grote mate van haar afhankelijk. Zij leefden met haar seizoenen en eerden Moeder Aarde die leven geeft en neemt, elke keer weer. In de seizoenen, de maanstanden, het ritme van de Aarde herkenden mensen het ritme van hun eigen leven. Net als de natuur ontkiemen wij, groeien we op, beginnen onze sappen te stromen. We worden vruchtbaar, creëren nieuw leven en sterven uiteindelijk. Aan het einde van deze cirkel keren we terug in Moeder Aarde. Door het besef van het ritme van de natuur en de synchroniciteit met ons eigen leven eerden onze voorouders het goddelijke als vrouw en noemden haar Godin. Zij noemden Moeder Aarde de Godin, maar ook het goddelijke in zichzelf en in al wat is in ons universum zagen zij als Godin.

Door de Godin als vrouwelijk te zien eren we al het leven. Je kunt het woord Godin zien als God–In, het betekent het sacrale deel van ieder van ons en al het leven om ons heen. Vanuit de baarmoeder van de Moeder is al het leven voortgekomen, het vrouwelijke zowel als het mannelijke.

Vrouwen staan anders in het leven, zij genereren het leven, zij koesteren het leven, zij zijn de yoni die opnieuw zou moeten worden geëerd als de essentie die zij is. Met Godin kiezen we voor een samenleving waarin we zorgen voor Moeder Aarde, de natuur en voor elkaar. Wij eren op deze manier de Godin en brengen haar zo terug in de samenleving opdat wij vanuit eerbied met de natuur en onze Moeder Aarde zullen leven. In wijsheid, overvloed en zorgzaamheid.

De Godin betekent het leven omarmen en vieren. Meegaan met het leven, weten dat het leven een cirkel is, op en neer en heen en weer, als de golven van de oceaan. Niet het lineaire denken van beter, meer, sneller, groter want die weg leidt ons naar de afgrond. De Godin gaat niet alleen en uitsluitend over vrouwen, ook mannen dragen Godin in zich, daar waar zij verlangen naar intimiteit, samenwerken, gezien worden als mens, in hun behoefte aan vrede en liefde, hun kinderen groot zien worden enz.
Door te leven met de Godin is er gelijkwaardigheid, en vinden we evenwicht in en buiten onszelf.

Zeg Godin, en je bestaat. Thuiskomen, eindelijk in de spiegel kijken en jezelf zien. Het eigenzinnige, het originele, het sprankelende, het wilde, ongetemde, helemaal jezelf zijn, dansen, trommelen, stil zijn….. vanuit een diep gevoeld weten in een ceremonie staan en haar zeggen.

Hoe Godin of de Godin door een ieder wordt beleefd en ervaren is verschillend. We kunnen daarover dus geen eenduidige uitspraken doen. Maar deze diversiteit is juist een kenmerk van Godin. De godinnenbeweging is een netwerk, losjes, dynamisch, niet onder één noemer te vangen. Er is dus sprake van een godinnenbeweging waarbij het voor de één een religie is en voor de ander een wijze van zijn, een manier van leven.

Wij zien de Godin als één met vele namen, gezichten en gestalten. Daarbij maken wij een vertaling vanuit de godinnentradities naar de 21ste eeuw. Wij voelen ons verbonden met Annine van der Meer in haar passie de vrouwelijke spiritualiteit opnieuw vorm te geven om zo uiteindelijk een mensenland te zien ontstaan. En wij kunnen ons vinden in de visie van Rianne Eisler, namelijk die van een partnerschapsmodel; een samenleving waarin waarden als samenwerking en gelijkwaardigheid, en leven in harmonie met de natuur nageleefd worden.

Wij verwelkomen vrouwen en mannen die de Godin willen eren of meer van haar willen weten. De Nederlandse Godinnentempel hoopt een ervarings-, ontmoetings- en leerplek te zijn voor diegene die zich aangeraakt voelen als ze Godin horen en op zoek gaan. Een plek voor iedereen waar je kunt delen, helen, her-inneren en transformeren. Het maakt niet uit of je af en toe langskomt, vaak langskomt, alleen ons blad leest of alleen wil zijn in je beleving. Wij hopen dat de tempel voor iedereen een veilige plaats is, “een baarmoeder” waar we altijd weer naar terug kunnen keren.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten